Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

mary-jade-blade
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viacannellle cannellle
mary-jade-blade
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
mary-jade-blade
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
mary-jade-blade
8059 b538 400
Reposted fromoll oll viacannellle cannellle
mary-jade-blade
2004 ddfa 400
Reposted fromsarazation sarazation viamadamemonroe madamemonroe
mary-jade-blade
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
mary-jade-blade
8185 2ad6 400
Reposted fromhighhopes highhopes viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade

April 06 2017

5308 16a1 400
Reposted fromstrzepy strzepy viacannellle cannellle

April 05 2017

mary-jade-blade
6298 60aa 400
Reposted fromrol rol viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
6082 535e 400
Reposted fromkaiee kaiee viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoloryzacja koloryzacja
3733 d065 400

verbalvomits:

❤🐈❤

mary-jade-blade
9666 28bd 400
mary-jade-blade
3305 897c 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
2602 3107 400
Reposted fromturquoise turquoise viakoloryzacja koloryzacja
Reposted fromnokturnal nokturnal viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl