Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2016

mary-jade-blade
Co jakiś czas w mojej głowie pojawia się głos, który krzyczy "czas na zmiany!"
I nie chodzi tu o zmianę fryzury, czy przemeblowanie pokoju.
W jednej chwili masz ochotę spakować się i uciec w pizdu. Zostawiając wszystko za sobą, nie zważając na konsekwencje. 
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacannellle cannellle
mary-jade-blade
mary-jade-blade
8686 4a95 400
Reposted fromsaiwala saiwala viakulkacurly kulkacurly
mary-jade-blade
8686 4a95 400
Reposted fromsaiwala saiwala viakulkacurly kulkacurly
mary-jade-blade
kiedy to sie stało, że przestałam być sobą?
Reposted fromcannellle cannellle
mary-jade-blade
2919 0bc8 400
Reposted fromlovelove lovelove viacannellle cannellle
mary-jade-blade
2718 7349 400
Reposted fromoopsiak oopsiak viacannellle cannellle
mary-jade-blade
Jeżeli ktoś zachowuje się, jakby mu nie zależało, po prostu mu uwierz.
— mądrości z tumblra
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
mary-jade-blade
2362 025d 400
Reposted frombabalikessoup babalikessoup viacannellle cannellle
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Reposted fromlexxie lexxie viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
7727 b448 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
mary-jade-blade
2474 ebaa 400
Reposted fromxawery xawery viaisch isch
mary-jade-blade
4824 7641 400
Reposted fromverronique verronique viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
8642 d887 400
Sezon w pełni
Reposted fromreksi0 reksi0 viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
2556 a85f 400
mary-jade-blade
4869 0d82 400
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Jest takie powiedzenie: „Przyjaciół poznaje się w biedzie”. To prawda. Ale jeszcze prawdziwsze jest: „Przyjaciół poznaje się po tym, jak znoszą twoje szczęście.”
— Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viagivemeheaven givemeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl